Read more about the article מכון ברנדייס ובג”ץ הסבירות EN
Gavel, court hammer. Free public domain CC0 photo.

מכון ברנדייס ובג”ץ הסבירות EN

מכון ברנדייס ובג"ץ הסבירות / עירא הרדי* פסק הדין של בית המשפט העליון בעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד ביטול עילת הסבירות הוא אחד מפסקי הדין החשובים שניתנו מאז קום המדינה. בפסק…

Continue Readingמכון ברנדייס ובג”ץ הסבירות EN