מחקרים

מחקר עצמאי ובלתי תלוי באיכות גבוהה וברמה בינלאומית. חוקרות וחוקרי מכון ברנדייס עוסקים במחקר תיאורטי ויישומי בתחומי החברה, המשפט, הכלכלה, המימון, הרגולציה, התקשורת והמדעים המדויקים. קראו על המחקרים שלנו.