ניירות עמדה

ממחקר אקדמי – ליישום.  מכון ברנדייס מפרסם ניירות עמדה בנושאים אקטואליים ,המבוססים על פירות המחקר של המכון ועל המומחיות והידע המצטבר של צוות המכון