כנסים

מכון ברנדייס עורך כנסים אקדמיים בינלאומיים, ימי עיון ומפגשי "שולחן עגול" לקידום שיח פתוח בתחומי המחקר והפעילות של המכון.