תואר שני במשפטים (LLM)

במסלול התמחות "רגולציה, תחרות ודמוקרטיה"

בשיתוף עם Cardozo Law School ועם American Economic Liberties Project​

החזון שלנו

מטרת התוכנית היא לימוד מעמיק של ההיבטים המוסדיים והמהותיים של יחסי הגומלין בין האסדרה (רגולציה) של תחומי הכלכלה והמימון, לבין מאפייניה של הדמוקרטיה הליברלית בכלל, ובישראל בפרט, תוך שימת דגש על היבטים של תחרות וריכוזיות.

בלימודים ננסה להבין את משבר הדמוקרטיה הליברלית בעולם ובישראל, את השפעת המשבר על החוסן הכלכלי של המשק, ולחשוב על קשת הגוונים של הקפיטליזם מתוך חתירה להעניק ולפתח כלים לקידומה של ישראל כמדינה הנהנית מצמיחה בת-קיימא, שוויון הזדמנויות, הוגנות חברתית וכל זאת תוך שמירה על ערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית.

הלימוד יתקיים בקבוצה קטנה ואיכותית של סטודנטים וסטודנטיות באופן שיאפשר דיון בשאלות על עצמנו, על שאיפותינו, על המטרות הקולקטיביות שלנו, על תהליכי עומק כלכליים-חברתיים-משפטיים, על היכולת של היחיד, של הציבור ושל מקבלי ההחלטות במדינה ובצמתי הכרעה חשובים בתאגידים פרטיים וציבוריים להשפיע על תהליכים אלה.

המיקוד ב”רגולציה, תחרות ודמוקרטיה” מאפשר לבחון מהו חלקם של תהליכי עומק כלכליים ורגולטוריים כמחוללים של המשבר הזהותי שאליו נקלעה מדינת ישראל בעשורים האחרונים, וכיצד התמודדו שיטות משפט אחרות עם משברים דומים. הדיון והלימוד יעסקו, בין היתר, בחלקם של תאגידים גדולים לאומיים ועל-לאומיים (כגון קונצרנים בעלי כוח ריכוזי, חברות מדיה, מונופולים דיגיטליים, ועוד) בעיצוב הנורמות החלות עליהם ועלינו, בכוחם של המדינה ושל המשפט לפקח ולאסדר את התאגידים הללו, ביחסי התאגידים הגדולים והממשל, במטרות של אסדרת השוק ושל דיני התחרות (רווחת הצרכן או רווחת החברה), ועוד.

הלימודים יעניקו הזדמנות ייחודית לקבוצה מובחרת ואיכותית של משפטניות ומשפטנים שמטרתם ללמוד ולחזק את היכולות האנליטיות והאינטלקטואליות מתוך שאיפה לפעול בעולמות המשפט והכלכלה לקידומה של חברה צודקת, הוגנת, שוויונית, חדשנית, ליברלית ודמוקרטית.

תכני הלימוד

הקורסים המוצעים בתוכנית כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

 • רגולציה ומוקדי כוח בישראל
 • הרמת תחרות וריכוזיות.
 • הליברליזם ומבקריו.
 • משפט ופוליטיקה
 • משפט וחברה
 • ממשל תאגידי ושוק ההון: סוגיות מקומיות וגלובליות.
 • כלכלה פוליטית של מדיה ורגולציה
 • שבי רגולטורי
 • כלכלה פוליטית בינלאומית
 • זכויות כלכליות וחברתיות בבית המשפט העליון

סגל ההוראה

עם סגל ההוראה נמנים, בין היתר, המרצים הבאים:

 • ד”ר עידו באום (ראש התוכנית) 
 • עו”ד דרור שטרום
 • פרופ’ רועי שפירא
 • ד”ר דורון נבות
 • עו”ד גלעד ברנע
 • עו”ד דידי לחמן מסר
 • עו”ד רוני טלמור
 • ד”ר יובל קרמניצר
 • גיא רולניק
 • פרופ’ יפעת הולצמן גזית 
 • ד”ר שלי גוטפריד

משך הלימודים והיקפם

התוכנית נפתחת עם פתיחת שנה”ל האקדמית, למשך שנה קלנדרית אחת המחולקת לשלושה סמסטרים. 

בשניים מתוך שלושת הסמסטרים מתקיימים הלימודים פעמיים בשבוע – בימי שלישי אחה”צ ובימי שישי. הסמסטר השלישי הוא סמסטר קיץ מרוכז בן כשבועיים, בפורמט של סמינר (colloquium)  והוא מתקיים בארה”ב ב-Cardozo Law School שבניו יורק ובמכון American Economic Liberties Project בוושינגטון.

היקף התוכנית: 36 נ”ז.

למי מיועדת התוכנית ומהם תנאי הקבלה?

התוכנית פתוחה לבוגרים ולבוגרות של תואר ראשון במשפטים מכל המוסדות האקדמיים בישראל. מועמדות ומועמדים שיימצאו מתאימים – יזומנו לריאיון אישי.

בתוכנית ישתתפו 15 עד 20 משפטניות/ים מכל חלקי החברה בישראל, שניחנו ביכולת לימוד גבוהה, בחשיבה יצירתית, וברצון עז להשתתף ביצירת קהילה לומדת שחבריה וחברותיה משקפים את ריבוי פניה של החברה בישראל. זאת, מתוך שאיפה לכונן קבוצה שעמיתיה ועמיתותיה יהיו סוכני וסוכנות שינוי בשירות הציבורי ובמגזר העסקי בישראל.

תנאי קבלה לתוכנית הוא סיום (או זכאות) תואר ראשון במשפטים בממוצע 85 ומעלה. תישקל קבלת מועמדים בעלי ממוצע תואר ראשון בין 80 ל-85 בכפוף לנימוקים מיוחדים שיפורטו על ידי המועמד/ת במכתב המועמדות.

שכר לימוד

המתקבלים/ות יזכו במלגת לימודים נדיבה. שכר הלימוד בניכוי המלגה יעמוד על 5,000 ₪ לכל התואר. שכר הלימוד אינו כולל עלויות טיסה ושהות בסמסטר הקיץ המרוכז בחו”ל. המתקבלים/ות יישאו בהוצאות אלה.

הגשת מועמדות לשנה"ל תשפ"ה

יש להגיש את המסמכים הבאים לכתובת המייל שלנו:  [email protected] 

1. מכתב המציג את המועמד/ת ומפרט מדוע הוא או היא מתאימים לתוכנית;
2. קורות חיים;
3. גיליון ציונים;
4. מכתב המלצה

המועד האחרון להגשת מועמדות לשנה”ל תשפ”ה הוא 20 ביולי 2024ראיונות קבלה יתקיימו לקראת סוף חודש יולי.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות למייל: [email protected] 

Days
Hours
Minutes

את מסמכי המועמדות יש לשלוח עד לתאריך 20 באוגוסט 2023 לכתובת המייל: [email protected]

נא לציין בשורת הנושא: “מועמדות לתואר שני מכון ברנדייס + (שם מלא)

שאלות ותשובות

התכנית נפרסת על שנת לימודים קלנדרית אחת המחולקת לשלושה סמסטרים. שני הסמסטרים הראשונים יימשכו 12 שבועות; הסמסטר השלישי הינו סמסטר מקוצר ומרוכז שיתקיים במתכונת של קולוקוויום בן כשבועיים בארה”ב (בניו יורק ובוושינגטון).

כלל הסטודנטים בתכנית שלנו זכאים למלגת לימודים נדיבה מאוד, המכסה את עלות שכר הלימוד במלואו למעט דמי רישום בגובה 5,000 ש”ח. הסטודנטים.ות יישאו בעלות כרטיסי הטיסה לארה”ב ובעלות הלינה והשהות בסמסטר שיתקיים בארה”ב (רכישת הכרטיסים והסדרת לינה נעשית באופן עצמאי על ידי הסטודנטים). במקרים חריגים תישקל מלגת סיוע כלכלי.

בשנת הלימודים הקרובה התכנית תתחיל במקביל לפתיחת שנה”ל האקדמית תשפ”ה. סמסטר א’ יתחיל ב חודש נובמבר 2024; סמסטר ב’ יתחיל בחודש מרץ 2025.

 • הלימודים מותאמים לסטודנטים/ות עובדים/ות, תוך התחשבות בנגישות תחבורתית.
 • בשני הסמסטרים הראשונים יתקיימו הלימודים בימי שלישי אחה”צ, בין השעות 16:30-21:00; ובימי שישי בבוקר, בין השעות 8:30-13:00.
 • הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי. בתוכנית זו יש חשיבות רבה לנוכחות פיזית, לדינמיקה קבוצתית ולהשתתפות פעילה. מדובר בקבוצת סטודנטים קטנה, וחשוב לנו לייצר קבוצה מתדיינת וחושבת.

מועד סמסטר הקיץ בארה”ב תלוי בתיאום עם המוסדות בחו”ל ולכן המועד הסופי ייקבע בהמשך ותימסר עליו הודעה מדויקת מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר רכישה של כרטיסים במחירים סבירים. אנו שואפים לקיימו בסוף חודש יוני 2025 אבל ייתכן שיתקיים בספטמבר 2025.

בקורסים אין בחינות; ההערכה מבוססת על הגשת עבודות/פרויקטים. התואר כולל שתי עבודות סמינריוניות (חובה בכל תואר שני לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה).

זהו תואר שני עיוני ללא תזה, אך מעוניינים שיימצאו מתאימים, יוכלו להגיש בקשה לכתיבת תיזה במסגרת הפקולטה למשפטים של המכללה למינהל.

 • המעוניינים להירשם נדרשים לשלוח (בדוא”ל: [email protected]) את המסמכים הבאים: (1) מכתב פנייה המציג את המועמד/ת ומפרט מדוע הוא או היא מתאימים לתוכנית; (2) קורות חיים; (3) גיליון ציונים מהתואר הראשון; (4) מכתב.י המלצה אקדמיים ומקצועיים.
 • המועמדות תישקל על בסיס מתגלגל, כאשר הקבלה מותנית בקיום ראיון אישי.
 • אנו נקבל לשורותינו עד 20 סטודנטים.ות.

ניתן לפנות אלינו בדוא”ל שכתובתו: [email protected]