תואר שני במשפטים

תחרות. רגולציה. דמוקרטיה

לימודים לתואר שני במשפטים (LLM)
מכון לואיס ברנדייס לחברה, לכלכלה ולדמוקרטיה
בפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס במכללה למינהל

הזמנה להגיש מועמדות ללימודי תואר שני במשפטים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד

החזון שלנו

מטרת התוכנית היא לימוד מעמיק של ההיבטים המוסדיים והמהותיים של יחסי הגומלין בין האסדרה (רגולציה) של תחומי הכלכלה והמימון לבין מאפייניה של הדמוקרטיה הליברלית בכלל, ובישראל בפרט, תוך שימת דגש על היבטים של תחרות וריכוזיות.
בלימודים ננסה להבין את משבר הדמוקרטיה הליברלית בעולם ובישראל, השפעת המשבר על החוסן הכלכלי של המשק ולחשוב על קשת הגוונים של הקפיטליזם מתוך חתירה להעניק ולפתח כלים לקידומה של ישראל כמדינה הנהנית מצמיחה ברת-קיימא, שוויון הזדמנויות, הוגנות חברתית וכל זאת תוך שמירה על ערכי היסוד של הדמוקרטיה הליברלית.
הלימוד יתקיים בקבוצה קטנה ואיכותית של סטודנטים וסטודנטיות באופן שיאפשר דיון בשאלות על עצמנו, על שאיפותינו, על המטרות הקולקטיביות שלנו, על תהליכי עומק כלכליים-חברתיים-משפטיים, על היכולת של היחיד, של הציבור ושל מקבלי ההחלטות במדינה ובצמתי הכרעה חשובים בתאגידים פרטיים וציבוריים להשפיע על תהליכים אלה.
המיקוד ב"תחרות, רגולציה ודמוקרטיה" מאפשר לבחון מהו חלקם של תהליכי עומק כלכליים ורגולטוריים כמחוללים של המשבר הזהותי שאליו נקלעה מדינת ישראל בעשורים האחרונים, וכיצד התמודדו שיטות משפט אחרות עם משברים דומים. הדיון והלימוד יעסקו, בין היתר, בחלקם של תאגידים גדולים לאומיים ועל-לאומיים (כגון קונצרנים בעלי כוח ריכוזי, חברות מדיה, מונופולים דיגיטליים, ועוד) בעיצוב הנורמות החלות עליהם ועלינו, בכוחם של המדינה ושל המשפט לפקח ולאסדר את התאגידים הללו, ביחסי התאגידים הגדולים והממשל, במטרות של אסדרת השוק ושל דיני התחרות (רווחת הצרכן או רווחת החברה), ועוד.
הלימודים יעניקו הזדמנות ייחודית לקבוצה מובחרת ואיכותית של משפטניות ומשפטנים שמטרתם ללמוד ולחזק את היכולות האנליטיות והאינטלקטואליות מתוך שאיפה לפעול בעולמות המשפט והכלכלה לקידומה של חברה צודקת, הוגנת, שוויונית, חדשנית, ליברלית ודמוקרטית.

תכני הלימוד

הקורסים המוצעים בתוכנית כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

 • ממשל תאגידי ושוק ההון: סוגיות מקומיות וגלובליות. 
 • תחרות וריכוזיות.
 • הליברליזם ומבקריו.
 • כלכלה פוליטית של מדיה ורגולציה
 • שחיתות פוליטית
 • שבי רגולטורי
 • כלכלה פוליטית בינלאומית
 • זכויות כלכליות וחברתיות בבית המשפט העליון

סגל ההוראה

עם סגל ההוראה נמנים המרצים הבאים:

 • ד"ר עידו באום (ראש התוכנית) 
 • ד"ר דורון נבות
 • עו"ד גלעד ברנע
 • פרופ' ישי יפה
 • עו"ד דידי לחמן מסר
 • עו"ד רוני טלמור
 • ד"ר יובל קרמניצר
 • עו"ד דרור שטרום
 • פרופ' רועי שפירא
 • פרופ' גיא רולניק
 • פרופ' יפעת הולצמן גזית 
 • ד"ר שלי גוטפריד
 • ועוד

משך הלימודים והיקפם

התוכנית תיפתח באוקטובר 2023 ותימשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים יתקיימו לאורך שלושה סמסטרים.
שני סמסטרים בימי שלישי בשעות 16:00 עד 21:30 ובימי שישי בשעות 08:30 עד 14:00.

בנוסף יתקיים סמינר (colloquium) בן כשבועיים בסמסטר קיץ מרוכז שיתקיים בחו"ל.  

היקף התוכנית: 36 נ"ז

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית פתוחה לבוגרים ולבוגרות של תואר ראשון במשפטים מכל המוסדות האקדמיים בישראל. מועמדות ומועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים בסוף חודש אוגוסט.

בתוכנית ישתתפו 12 עד 15 משפטניות/ים מכל חלקי החברה בישראל, שניחנו ביכולת לימוד גבוהה, בחשיבה יצירתית, וברצון עז להשתתף ביצירת קהילה לומדת שחבריה וחברותיה משקפים את ריבוי פניה של החברה בישראל. זאת, מתוך שאיפה לכונן קבוצה שעמיתיה ועמיתותיה יהיו סוכני וסוכנות שינוי בשירות הציבורי ובמגזר העסקי בישראל.

שכר לימוד

המתקבלים/ות יזכו במלגת לימודים נדיבה. שכר הלימוד בניכוי המלגה יעמוד על 4,000 ₪ לכל התואר.

שכר הלימוד אינו כולל עלויות טיסה ושהות בסמסטר הקיץ המרוכז בחו"ל. המתקבלים/ות יישאו בהוצאות אלה.

הגשת מועמדות

יש להגיש את המסמכים הבאים:

1. מכתב המציג את המועמד/ת ומפרט מדוע הוא או היא מתאימים לתוכנית.
2. קורות חיים
3. גיליון ציונים
4. מכתב המלצה

Days
Hours
Minutes

את מסמכי המועמדות יש לשלוח עד לתאריך 20 באוגוסט 2023 לכתובת המייל: [email protected]

נא לציין בשורת הנושא: "מועמדות לתואר שני מכון ברנדייס + (שם מלא)"