חזון

חזון מכון ברנדייס

מכון לואיס ברנדייס לחברה לכלכלה ולדמוקרטיה הוקם מתוך ראיית הצורך לקדם בישראל מחקר עצמאי ובלתי תלוי באיכות גבוהה וברמה בינלאומית.

מכון ברנדייס עוסק ויעסוק במחקר תיאורטי ויישומי בתחומי החברה, המשפט, הכלכלה, המימון, הרגולציה, התקשורת והמדעים המדויקים.

כל זאת, מתוך מטרה להניח תשתית מחקרית לקידומה של חברה דמוקרטית, מריטוקרטית והוגנת, משק המבוסס על שוק חופשי ותחרותי, שוויון וצמצום פערים חברתיים, צמיחה בת-קיימא, תקשורת עצמאית, חדשנות ורגולציה פיננסית מיטבית.

מכון ברנדייס הוקם במסגרת המכללה למינהל בזכות תרומה נדיבה של עמותת צדק פיננסי וגורמים נוספים למכללה.

המכון מקיים כנסים, פורומים ומעגלי שיח ומפרסם מחקרים וניירות עמדה בתחומי פעילותו.

המכון חותר לכונן קהילת אנשי אקדמיה, חוקרים ואנשי מקצוע השותפים לערכים האקדמיים של המכון, לקיום פעילות מחקרית שמגיבה ומעלה לסדר היום הציבורי סוגיות בעלות חשיבות בהתאם לערכי המכון.