שולחן עגול – חברות Dual Class דואליות בבורסה?

חברות Dual Class בישראל?

האם ראוי לאפשר לחברות הנסחרות בבורסות בחו”ל עם מניות שיש בהן גיוון בזכויות הצבעה (Dual class) להירשם לחסחר בבורסה בישראל?

מכון ברנדייס קיים ביום ראשון, 14 בינואר 2024, שולחן עגול בעקבות תזכיר חוק שפרסמה רשות ניירות ערך בנושא הזה.

על רקע המלחמה פרסמה הרשות תזכיר חוק שכולל כמה תיקונים לחוק ניירות ערך במטרה לעודד את שוק ההון.

בתזכיר נכלל פרק הנוגע לחברות שיש להן מניות עם גיוון בזכויות ההצבעה – אמצעי לביצור שליטה, המקובל במיוחד בחברות טכנולוגיה, ואסור כיום לחברות שנסחרות בבורסה הישראלית. סעיף 46ב. לחוק ניירות ערך מונע רישום למסחר בבורסה של חברות שזכויות ההצבעה שצמודות למניות שלהן אינן אחידות. הסעיף נחקק בשנות ה-80 ונחשב בשעתו לגישה מתקדמת למזעור בעיית הנציג שעשויה לנבוא מקיומו של פער בין זכויות בהון לזכויות שליטה.

הרשות מציעה כעת לקבוע חריג שיאפשר לחברות דואל-קלאס שכבר נסחרות וצלחו את “מבחן השוק” בבורסות בחו”ל שקיבלו “תעודת איכות” במסגרת הסדר הרישום הכפול (למשל בורסת ניו יורק), לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה בישראל. במקרה כזה מוצע להחיל על החברות הללו את הסדר הרישום הכפול והן תיסחרנה כחברות דואליות שהפיקוח שיחול עליהן מבחינת דיני ניירות ערך יהיה הפיקוח של הרשויות הזרות ולא הפיקוח הישראלי.

במסגרת השולחן העגול שהתקיים במכון ברנדייס הציג היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך עו”ד אמיר וסרמן את תזכיר החוק. עמדת הבורסה ביחס להצעה הוצגה על ידי חני שטרית בך, סמנכ”לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית של הבורסה בתל אביב. עמדת משרד המשפטים הוצגה על ידי עו”ד רוני טלמור, ראשת אשכול תאגידים וניירות ערך במשרד המשפטים.

הגיבו על ההצעה מהאקדמיה פרופ’ עמיר ליכט (אוניברסיטת רייכמן), פרופ’ ענת אלון בק (אוניברסיטת Case Western), פרופ” דב סולומון (המרכז האקדמי למשפט ועסקים), ד”ר מורן אופיר (אוניברסיטת רייכמן), ופרופ’ קובי קסטיאל (אוברסיטתת תל אביב).

הנחה את הדיון ד”ר עידו באום, מנהל מכון ברנדייס.

לקריאת עיקרי הכנס היכנסו לבלוג של מכון ברנדייס בקישור הזה.