מכון ברנדיס ולובי 99: תקנות התביעות הנגזרות צריכות לשקף תכליות של פיצוי והרתעה בשוק ההון

מכון ברנדייס היה שותף לניסוח מסמך הערות לטיוטת תקנות החברות (הוראות לעניין תביעה נגזרת והגנה נגזרת), התשפ”ג – 2023, שמגבש משרד המשפטים. 

במסגרת מסמך ההערות, שהוגש בספטמבר 2023, נטען כי תקנות התביעות הנגזרות צריכות לשקף תכליות של הרתעה מפני הפרות דין בשוק ההון ופיצוי ניזוקי ההפרה. הובהר כי הצהרה על תכליות אלה במסגרת התקנות החדשות נחוצה לשם תמרוץ הליכים משפטיים ראויים והשאת תוצאותיהם, הבטחת מיצוי הדין עם הנושאים באחריות לקבלת החלטות פגומות, פיצוי נפגעי הפרות החוק לתיקון העוול, וכמובן לשם פיתוח נורמות ראויות בזירה התאגידית.