מכון ברנדייס מברך על הנחיית היועמ”שית: מינוי נציב שירות המדינה חייב להיות ממלכתי

עידו באום*

הישג חשוב בדרך לביצור העצמאות והמקצועיות של שירות המדינה.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה אתמול לראש הממשלה כי הוא מנוע מלמנות את נציב השירות המדינה וכי תהליך המינוי צריך להתבצע על ידי ועדת איתור בראשות שופט בדימוס של בית המשפט העליון. 

הנחיית היועצת משקפת את העמדה המשפטית הראויה בעיני מכון לואיס ברנדייס לחברה לכלכלה ולדמוקרטיה (וכן גופים נוספים העוסקים בנושא). עמדה זו של מכון ברנדייס הובעה במכתב מיצוי הליכים ששלח מכון ברנדייס באמצעות עו”ד גלעד ברנע, לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה ב-26 במאי 2024, לנוכח סיום כהונת הנציב הנוכחי בחודש ספטמבר.

היועצת בהרב-מיארה קובעת כי לנוכח הממלכתיות המתחייבת מנציב שירות המדינה העומד בראש שירות המדינה והסמכויות הנתונות בידיו לא ניתן להמשיך בהליך המינוי שהיה בעבר ולפיו מונה הנציב על ידי ראש הממשלה ובאישור ועדה בשירות המדינה שהממשלה מינתה את המשפטן שעמד בראשה.

הליך המינוי שהתוותה היועצת נועד להבטיח כי הנציב (או הנציבה) הבא יהיה ממלכתי, עצמאי ומקצועי.

לוח הזמנים מלמד כי פניית מכון ברנדייס במכתב מיצוי הליכים לפני עתירה לבג”ץ תרמה להתערבות היועצת בנושא. שלושה ימים לאחר משלוח המכתב (ויומיים לאחר שפורסמה כתבה בדה-מרקר בנושא), שלחה היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה את חוות דעתה אל בהרב-מיארה, מיום 29.5. בימים האחרונים חוות דעת זו קיבלה משנה תוקף בחוות דעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה מיום 18.6. בסופו של דבר, שתי חוות הדעת הללו התקבלו על ידי בהרב-מיארה, בהודעתה אל ראש הממשלה מיום 19.6, כאמור.

מכון ברנדייס מברך על העמדה הנחרצת של היועצת המשפטית לממשלה. נציב שירות המדינה הוא גורם קריטי בהתוויית דרכי המינוי, בהבטחת טוהר המידות ובשמירה על הממלכתיות של כ-70 אלף עובדים במגזר הציבורי.

עבודת מחקר שבוצעה במכון ברנדייס מעלה כי נציב שירות המדינה הוא שומר סף קריטי במניעת הפיכתן של משרות בכירות בסגל שירות המדינה למשרות שהמינויים בהן הם פוליטיים.

בתפקיד זה נדרש אפוא אדם בעל שיעור קומה מקצועי וערכי, יכולת ניהול ורצון לשקם ולחזק את השירות הציבורי אשר מצוי כיום במשבר חסר תקדים.

עיתון “הארץ” סקר את התוצאה המרשימה של מעורבות מכון ברנדייס וכתב כי החלטת היועמ”שית התקבלה בין היתר בעקבות מכתב מיצוי לפני נקיטת הליכים משפטיים שהוציא מכון ברנדייס לכלכלה, חברה ודמוקרטיה במכללה למינהל. במכתב, שנשלח באמצעות עו”ד גלעד ברנע בחודש שעבר, דרש המכון ליישם את החלטת הממשלה מ-2018 ולקבוע נוהל מחייב לבחירת נציב שירות המדינה, שיבטיח את עצמאות ומקצועיות הנציב. שלושה ימים לאחר קבלת המכתב פנתה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה לבהרב מיארה וביקשה הנחיות בעניין.לדיווח המלא בעיתון הארץ

דיווח דומה התקבל גם בגלובס, שם נכתב כי “יצוין כי להנחיה קדם, בין היתר, מכתב מיצוי הליכים שהוציא “מכון ברנדייס לכלכלה, חברה ודמוקרטיה” במכללה למינהל. במכתב שנשלח באמצעות עו”ד גלעד ברנע ומוּען לראש הממשלה וליועצת המשפטית של משרד רה”מ, נדרש יישומה של החלטת ממשלה מ-2018 שנגעה לעניין, בדמות קביעת נוהל מחייב לבחירת נציב שירות המדינה מעתה והלאה.לדיווח המלא בגלובס.

*ד”ר עידו באום הוא המנהל האקדמי של מכון ברנדייס והפרשן המשפטי של דה-מרקר.