פעילות מכון ברנדייס – מבט מסכם על שנת 2023

פעילות מכון ברנדייס לחברה, לכלכלה ולדמוקרטיה

מבט מסכם על שנת 2023

מאבק קיומי, מאבק על הדמוקרטיה, מאבק על יסודות בריאים יותר לישראל. שנת 2024 מציבה בפני מדינת ישראל אתגרים חסרי תקדים.

בפתח השנה, אנו מבקשים לשתף במקצת מפעילות מכון ברנדייס בשנה החולפת. המחקר המתבצע במכון והיישום של פעילות זו בעולם המעשי משתלבים ומסייעים בחתירה לשיפור מצב המדינה בהגנה על הדמוקרטיה, חיזוק השירות הציבורי, העצמת עצמאותם של שומרי סף, שמירה על התחרות ובכלל – הגנה על חוסכים, משקיעים, צרכנים ואזרחים.

מחקרי מכון ברנדייס בנושא ההגנה על שומרי הסף ועילת הסבירות משתקפים בפסק דינו ההיסטורי של בג”ץ בעניין עילת הסבירות. המכון היה חלק ממאבק זה, ופסק הדין מפיח רוח נוספת בפעילותנו. המכון קידם וממשיך לקדם שורה של פרויקטים מחקריים לביסוסה של תשתית מדעית לחיזוק הדמוקרטיה, הכלכלה והרגולציה המיטבית. המכון הגיש והיה שותף לניסוח שורה של מסמכי מדיניות וניירות עמדה ותגובה בסוגיות ציבוריות, משפטיות וכלכליות. בנוסף אנו מתחילים בימים אלה את המחזור הראשון של עמיתות ועמיתי מכון ברנדייס הלומדים לתואר שני במשפטים.

הנה קצת מפעילותנו בהגנה על הדמוקרטיה, על התחרות ועל ציבור החוסכים והצרכנים בישראל.
 

1.  חיזוק הדמוקרטיה ומאבק בהפיכה המשטרית

על רקע מהלכי הקואליציה לכרסום משמעותי ביסודות הדמוקרטיים של ישראל (“ההפיכה המשטרית”) העלינו לשיח האקדמי תפיסת עולם חדשה המדגישה את חשיבות הרגולציה המקצועית, התחרות החופשית ועצמאות שומרי הסף לשימורה של דמוקרטיה משגשגת. עשינו זאת באמצעות מחקרים, כנסים, תגובה ליוזמות חקיקה ולמידה ממדינות בחו”ל באמצעות צוותי מחקר בינלאומיים.

1.א. על הקשר בין ריכוזיות לדמוקרטיה: כנס ההשקה הבינלאומי של המכון (בחודש יוני 2023) עסק בנושא “תחרות. ריכוזיות. דמוקרטיה” ונערך בהשתתפות בכירי הכלכלנים והמשפטנים בתחומים אלה מהארץ ומהעולם. במוקד הכנס עמדה שאלת הקשר בין דיני התחרות והריכוזיות לנסיגה הדמוקרטית בישראל. המרצים המרכזיים בכנס היו פרופ’ לואיג’י זינגלס מאוניברסיטת שיקגו ופרופ’ ענת אדמתי מאוניברסיטת סטנפורד.

1.ב. השפעת ההפיכה על המשק: הקמנו צוות כלכלנים ומשפטנים מישראל, פולין והונגריה כדי להפיק לקחים מתהליכי הנסיגה הדמוקרטית במדינות אלה והשפעתם על מערכות המשפט ועל המשק.

1.ג. הגנה על שומרי הסף: מכון ברנדייס גיבש מסמך מדיניות המבוסס על מחקר מעמיק של מבנה הרגולציה במשרדי הממשלה. מסמך המדיניות מצביע על הקשיים החמורים העולים מהיוזמה של הממשלה (חלק מההפיכה המשטרית) לבטל את מעמדם העצמאי של היועצים המשפטיים ואת מעמדן המחייב של חוות הדעת מטעמם.

בהמשך למחקר המדיניות, המכון קיים מפגש במתכונת שולחן עגול בנושא “מערך הייעוץ המשפטי לממשלה בהקשרים רגולטוריים” בחודש יולי 2023 בהשתתפות שופטי בית המשפט העליון בדימוס, אליקים רובינשטיין ומני מזוז, ושר המשפטים לשעבר דן מרידור.

1.ד. המאבק נגד ביטול עילת הסבירות: המכון הגיש בקשה להצטרף כידיד בית המשפט בעתירות לבג”ץ בנושא ביטול עילת הסבירות. הבקשה התבססה על מחקר המכון המראה כי שרי הממשלה בישראל מחזיקים בכוח וסמכויות חריגות בהשוואה בינלאומית. נשיאת בית המשפט העליון הורתה להפיץ את נייר העמדה בין כלל שופטי ההרכב.

1.ה. תקשורת חופשית: המכון הגיש הערות מפורטות לתזכיר חוק התקשורת שיזם שר התקשורת שלמה קרעי. המכון הצביע על חשש אמיתי כי תזכיר החוק משקף ניסיון להגביר את השליטה הפוליטית של הקואליציה בשידורים.    

1.ו. שימוש לרעה בחקיקה פרטית: במחקר נוסף נבחן השימוש בחקיקה פרטית ובשימוש מוגבר בהלכי חקיקה מקוצרים כדי להשיג שינוי תשתיתי של מבנה המשטר הדמוקרטי בישראל. ממצאי מחקר זה יפורסמו בקרוב.

 

2.  קידום התחרות, תקינות ממשל תאגידי והגנה על חוסכים, צרכנים, משקיעים

פעילות המכון שמה דגש על קידום התחרות לטובת חוסכים וצרכנים, ועל ריסון מוקדי הכוח בזירה הכלכלית.

2.א. ריכוזיות פיננסית בשוק האשראי: מחקר של מכון ברנדייס בחן את רמת הריכוזיות וקשרי הגומלין בין כל הגופים המוסדיים וספקי האשראי המרכזיים במשק. המחקר זיהה רמה גבוהה של קשרי גומלין וגם הצביע על גופים שונים – ביניהם חברת הפניקס וחברת כלל – שרשת ההחזקות הצולבות שלהם (באמצעות כספי עמיתים וחוסכים) חריגה מאוד. למחקר היתה תרומה חשובה למניעת השתלטות של קרנות אמירתיות על חברת הפניקס. בעת הנוכחית יש חשיבות רבה לכך שכספי החסכון ארוך הטווח של הציבור יושקעו וינוהלו על ידי מי שניתן לפקח עליו בצורה מיטבית.

בהתבסס על מחקר זה, הגיש המכון נייר עמדה למשרד האוצר ובו התריע על הבעייתיות הצפויה מבחינה תחרותית בהעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי מידי הבנקים לידי גופים מוסדיים כגון קבוצות הביטוח הגדולות.

2.ב. הגנה על צרכנים בעת מלחמה: המכון הגיש הערות לתזכיר חוק הגנת הצרכן בנושא הפקעות המחירים במלחמת חרבות ברזל והמליץ לעגן באופן קבוע חקיקה שתגן על צרכנים מהפקעת מחירים במצבי חירום. חקיקה כזו קיימת במדינות רבות בעולם, אך בישראל היא בוטלה במאה הקודמת.

2.ג. תחרות בשוק האנרגיה: בחודשים האחרונים ראה אור מאמר בנושא הגנת צרכנים בשוק האנרגיה בישראל שעתיד להתפרסם בספר בנושא זה בהוצאת Routledge. המחקר מצביע על השפעת שיקולי בטחון ומדיניות חוץ על התחרות בשוק החשמל ובשוק הגז הטבעי ומציע דרכים להתמודד עם הכרסום בכוח הצרכני בתחום זה.

2.ד. חיזוק האכיפה הפרטית: המכון הגיש ביחד עם לובי99 הערות לטיוטת תקנות תביעות נגזרות וחיזוק האכיפה האזרחית בחברות ציבוריות.

בנוסף, מכון ברנדייס היה שותף לכתיבת נייר מדיניות ביחס לדוח בחינת ההסדרים בחוק תובענות ייצוגיות במטרה לחזק את ההרתעה מפני הפרת הדין ובצל בעיית הנציג המאפיינת הליכים אלה.

 

3.  תואר שני במשפטים: עמיתות ועמיתי ברנדייס

בימים הקרובים ייפתח המחזור הראשון של התואר השני במשפטים של מכון ברנדייס במכללה למינהל. למחזור התקבלו 15 עמיתות ועמיתים שנבחרו לאחר מיון קפדני והם יזכו למלגת לימודים מקיפה וחוויה המשלבת לימודים מרתקים וסמסטר קיץ מרוכז בוושינגטון. הלימודים נועדו להעמיק את ההבנה של הקשר בין רגולציה ראויה ואיכותית, תחרות ודמוקרטיה הן בשירות הציבורי והן במגזר הפרטי.

 

מבט מהיר קדימה, לשנת 2024…

חוקרי מכון ברנדייס עובדים בימים אלה על שורה של פרויקטים מחקריים ארוכי טווח. על רוב הפרויקטים הללו עדיין לא ניתן להרחיב את הדיבור.

1. מלחמה בדיסאינפורמציה ובהטיית התודעה נגד ישראל ברשתות חברתיות: המכון בוחן את הרגולציה של הרשתות החברתיות והמאבק בדיסאינפורמציה ובהטיית התודעה בעולם נגד ישראל.

2. ריכוזיות פיננסית: ביחד עם מחלקת המחקר של בנק ישראל, מקדם מכון ברנדייס מחקר לבחינת הריכוזיות של השוק הפיננסי בישראל. פרויקט זה הוא רק אחד מבין מספר פרויקטים מחקריים שנועדו לשפר את נורמות הממשל התאגידי בשוק ההון בישראל.

3. עצמאות השירות הציבורי: פרויקט מחקר נוסף שיצא לדרך מכוון לחיזוק עצמאותם של רגולטורים בשירות הציבורי, לנוכח הפוליטיזציה הגוברת בתפקידים שאמורים להיות מקצועיים וא-פוליטיים.