מכירת חברות כרטיסי האשראי לגופים מוסדיים

מחקר של מכון ברנדייס שביצעה ד”ר אפרת דרסלר בחן את רמת הריכוזיות וקשרי הגומלין בין כל הגופים המוסדיים וספקי האשראי המרכזיים במשק. המחקר זיהה רמה גבוהה של קשרי גומלין וגם הצביע על גופים שונים – ביניהם חברת הפניקס וחברת כלל – שרשת ההחזקות הצולבות שלהם (באמצעות כספי עמיתים וחוסכים) חריגה מאוד. למחקר היתה תרומה חשובה למניעת השתלטות של קרנות אמירתיות על חברת הפניקס. בעת הנוכחית יש חשיבות רבה לכך שכספי החסכון ארוך הטווח של הציבור יושקעו וינוהלו על ידי מי שניתן לפקח עליו בצורה מיטבית.

בהתבסס על מחקר זה, הגיש המכון נייר עמדה לוועדה שמונתה על ידי שר האוצר לבחון את נושא מכירת חברת כרטיסי האשראי כאל על ידי בנק דיסקונט. במסגרת נייר העמדה, התריע מכון ברנדייס על הבעייתיות הצפויה מבחינה תחרותית בהעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי מידי הבנקים לידי גופים מוסדיים כגון קבוצות הביטוח הגדולות.