הגנת צרכנים בשוק האנרגיה הישראלי

מחקר שהתפרסם כמאמר בנושא הגנת צרכנים בשוק האנרגיה בישראל

המטרה המוצהרת של ממשלות ישראל בעשורים האחרונים היא התייעלות וקידום התחרות בשוק החשמל. כדי לקדם מטרה זו חוקקה הכנסת מאז שנות התשעים של המאה הקודמת רפורמות משמעותיות. הרפורמה הבולטת במיוחד היתה ההחלטה לחייב את חברת החשמל למכור חלק ממתקני ייצור החשמל ולהקים חברה ממשלתית לניהול הרשת שתאפשר הפרטה הדרגתית של מקטע ייצור החשמל.

בצד תהליכים אלה שנועדו להגביר את התחרות במשק החשמל, התגלו בישראל מאגרי גז טבעי משמעותיים. גילוייים אלה הובילו את ממשלות ישראל להסיט את ייצור החשמל מהישענות על פחם להישענות על גז טבעי.

הסטת הייצור הלאומי מהישענות על תשומות של פחם להישענות על משאבי הגז הטבעי הביאה להיווצרותו של מוקד כוח כלכלי מונופוליסטי בשוק האנרגיה, היינו שותפויות הגז הטבעי.

במחקר The Protection of Consumers in the Israeli Energy Market שעתיד לראות אור בספר אודות ההגנה על צרכנים בשווקי אנרגיה בהוצאת Routledge אנו עומדים על שורה של תהליכים בשוק האנרגיה בישראל:

  1. המאמץ לקדם התייעלות ותחרות בשוק החשמל לטובת הצרכן.
  2. הקושי של צרכנים בשוק החשמל להגן על עצמם והצורך ברגולציה משמעותית להגגנה על צרכנים בשוק זה.
  3. השפעת התפתחות מונופול הגז הטבעי על ההגנה על צרכני החשמל.
  4. השימוש בשיקולים של בטחון המדינה ויחסי חוץ כשיקולים גוברים על טובת הצרכן בשוק האנרגיה, כד כדי חסימה של כלים משפטיים להגנה על צרכנים אף בתחומי המשפט האזרחי.

המחקר מצביע על השפעת שיקולי בטחון ומדיניות חוץ על התחרות בשוק החשמל ובשוק האנרגיה ומציע דרכים להתמודד עם הכרסום בכוח הצרכני בתחום זה.


לקריאת המאמר המלא